Inlägg

Tes 40: Guld-Haralds alias

Bild
  Först information: Guld-Harald, son till Knut Gormsson, ska ha plundrat söderöver och blivit rik som ett troll, samt tagit med sig en sydländsk skönhet som hustru till Danmark. 971 blev han dödad av Håkon Jarl, med godkännande av Harald Blåtand Gormsson, därför att han ville bli Blåtands medregent, samt p g a diverse intriger på jarlens sida.  964 - 966 plundrade vikingar i Spanien. Inga namn nämns. 968 - 971 kom vikingarna tillbaka, troligen delvis samma personer. Nu nämns att de anfördes av Kung Gundered (alternativt Gudröd). En källa påstår att nästan alla/många föll med Kung Gudröd. En annan att många kom undan. Obs att källorna kommer från fiendesidan, som kan ha ett intresse av att visa hur segerrik den var. Namnet Gorm ska vara en förkortning för Gudrum eller liknande. Den här uppgiften, som jag hittade på sidor om Scarborough, kan jag inte riktigt sortera in: Enligt Thorkelin (som strängt taget inte är en källa, om det rör sig om kännaren av Beowulf), så angrep danskarna unde

Tes 39: Varför kung Håkon av Norge plötsligt kom ihåg att han skulle kristna Norge

Bild
    År 936 blev Håkon Haraldsson Adalsteinfostre kung av Norge. Han hade fått stöd och med säkerhet silver från England för att göra Norge kristet och lyckades att ta makten utan att ta till våld. Erik Blodyx sjappade helt enkelt när han insåg att han inte hade något stöd. Ca 954/955 hände något. Dels på Blodyxfronten, för Erik föll i England, hans familj fick fly till Orkneyöarna (igen) och så skedde hans söners första angreppet på Norge. Sonen Gamle föll. Av allt att döma föddes kung Håkons dotter Tora, namngiven efter farmor Tora Mosterstong, ca 955. Ingen källa anger modern. Jag tror inte att hon var dotter till någon piga, utan till någon av så hög börd att Håkon erkände dottern. Problemet var att Håkon inte hade lyckats omvända speciellt många norrmän till kristendomen under sina första 20 år på tronen, beroende på att han hade hedningen Sigurd Jarl som mentor, så han måste ha gift sig med en icke-norsk flicka. Att Sigurd ställde upp till 100% för Håkon beror inte bara på att han

Tes 38: Varför Håkon Jarl brände templet i Gudhem

Bild
  974 fördes fredsförhandlingarna mellan segraren Otto II och förloraren Harald Blåtand vid Hals på Jylland. Otto var i princip bara ute efter att införa kristendomen överallt och kom inte med några skadeståndskrav, som jag kan se. Otto krävde att Sven, som Harald Blåtand vägrat erkänna, skulle döpas (och därmed erkännas som Haralds son). Han lät hämta honom från Palnertoke på Fyn, och dessutom den äldste sonen Pallig, för att nästa jarl på Fyn skulle vara kristen. Harald fick erbjuda honom sin andra dotter, Gunhild, som kompensation. (Jag tror att Tyra var förlovad med Björn av Sverige sedan barnsben, p g a att kung Olof och hans drottning var döpta.) Dessutom låg Håkon Jarl kvar i hamnen och väntade på lämpligt väder för att kunna resa hem. Han hade ställt upp till 100% som vasall för Harald Blåtand, men Otto gillade inte att Norge regerades av en hedning, så han tvångsdöpte Håkon och skickade med ett gäng präster som skulle ge jarlen kristendomsundervisning. Håkon blev ursinnig. Han

De missnöjda prinsarnas år - 977

Bild
  Erik, Sven och Björn... På bilden av Christian Krohg ser vi Erik Jarl i förgrunden vid ett mycket senare tillfälle. Så här ser jag det.  När Dubrawka dog i Polen 977, fick hennes då fortfarande unge son Boleslaw (gissningsvis ca 10 år gammal), som varit som gisslan hos Kejsar Otto (I och II) sedan påsken 973 komma hem igen. Detta finns det källor på. Jag tror dessutom att Sven (Tveskägg) och Pallig från Fyn båda två hade varit gisslan hos Otto II sedan freden vid Hals 974 och att han skickade hem dem vid samma tillfälle. De var nu ca 17 år. I Danmark hade det varit stort missnöje med Harald Blåtand sedan freden, för han hade blivit tvungen att sätta igång kristningen på allvar nu. Sven fick vid hemkomsten Viken av Harald, d v s den delen som kung Tryggve hade ägt och som Harald av Danmark själv hade lagt rabarber på. Det kan hända att Sven blev vald till kung på andra ting runt om i landet, t ex på Fyn. Pallig fick gifta sig med Svens halvsyster Gunhild, i utbyte mot att Fyn skulle f

Mistiwojs döttrar

Bild
    Obodrithövdingen Mistiwoj hade en dotter, som i Danmark kallades Tova. Hon var gift med Harald Blåtand från ca 970 och en tid framöver, och stenen på bilden lät hon resa efter sin mor, vars namn inte nämns. Det verkar som om hon hade en dotter som kallades Astrid och blev gift med Torgils Sprakalägg, men jag har inte hittat källan. Det kan vara att någon har gått på namngivningsreglerna för att komma fram bakvägen till detta.  Strut-Harald hade en dotter som hette Tova, som var född i början av 970-talet. Jag har funderat på hennes namn. Jag tror att Strut-Harald i slutet av 960-talet var gift med Ingegerd Torgilsdotter av Västergötland, som fick Sigvard/Sigvalde/Sigfred och Torgils och kanske Gonnor. Det finns ingen Tova i hennes eller hans släkt, vad jag kan se. Men säg nu att Strut-Harald och Harald Blåtand firade dubbelbröllop ca 970 med Mistiwojs två döttrar. Om Tova dog (kanske i barnsäng med sitt andra barn) efter att ha fött Astrid, kunde hennes syster på Själland ha uppkal

Tes 37: Hur Palnertoke tricksade ut Harald Blåtand 977

Bild
  I tes 36 skrev jag om hur Pallig, son till Toke Palnersson Jarl/Palnertoke, blev döpt tillsammans med Sven Tveskägg år 974 och sedan fördes bort för att få en kristen uppfostran hos Otto II. Jag tror att Harald Blåtand blev tvungen att lova bort sin dotter Gunhild till Pallig i utbyte för detta, men å andra sidan var det i hans intresse att ha en kristen jarl på Fyn, som var lierad med honom genom äktenskap. Så Harald Blåtand var nog ganska nöjd med läget. Just då. 977 kom troligen Sven och Pallig hem, samtidigt som Boleslav, för att ha fullvuxna vikingar vid hovet var kanske inte så bra för Otto. Pallig var nog knappt 20 år och Sven 17. Harald Blåtands andra dotter Gunhild var 14 år och därmed i den ålder som flickor brukade giftas bort. Pallig och Gunhild kan ha gift sig på en gång. Men Pallig blev inte jarl av Fyn. Som vi vet ägde familjen mark på de brittiska öarna (där i princip alla var kristna), och eftersom Pallig var typ fördärvad genom sitt dop, så blev han istället skickad

Tes 36: Varför det är uteslutet att Sigrid Storråda = Gunhild av Polen

Bild
  Jag har de senaste veckorna sysselsatt mig med religionsaspekten. För kyrkan och dess världsliga representanter, d v s kungar som Otto I t ex var det av högsta vikt att tillsätta kristna hövdingar, kungar och jarlar. Bortsett från allt annat hotade detta hedningarnas fysiska existens, om alla kristna nobbade deras frierier. De kunde helt enkelt inte få någon partner. När jag jobbar med vikingarna tittar jag på kronologin och vikingarnas interaktioner. De viktigaste länderna som de vid denna tid hade kontakt med ligger söder om Östersjön. Den absolut viktigaste makthavaren i området var kejsaren över Tyskland och Italien (modernt uttryckt) och denne var fram till 973 Otto I. Han satte tryck på sina grannar att låta döpa sig och missionera. Norröver var dessa grannar: Danmark, Obodriter och Polaner. År 967 var makthavarna på hela den södra östersjökusten kristna. Och därmed kommer vi till Sigrid Storråda. Det är egentligen ofattbart att spekulationer om att Erik Segersäll ska ha varit